Whitepaper

Machine Learning in de Fabriek

Hoe kun je data uit machines en machine learning gebruiken om processen te optimaliseren? En hoe pak je zoiets aan? In dit whitepaper leest u hoe dat in z’n werk gaat aan de hand van een voorbeeld. Dat voorbeeld is ontleend aan een project dat is uitgevoerd door een samenwerking van bedrijven in het kader van Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland (SMITZH).

Fill in the form to download the whitepaper

Download whitepaper Machine Learning in the Fabriek

Fill in the form to receive an email with the whitepaper

Yes, I would like to receive occasional e-mails
This field is for validation purposes and should be left unchanged.